Hledat
Filters
Close

Reklamační řád

Obecné informace

Pokud jste si objednali zboží, které Vám nesedí nebo není úplně podle Vašich představ, rádi Vám vrátíme peníze.

  • V případě odstoupení od kupní smlouvy obdrží kupující 100% uhrazené ceny zboží, ne však dříve, než prodávajícímu zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal
  • V případě odstoupení od kupní smlouvy nese náklady spojené s navrácením zboží kupující

Adresa pro zaslání reklamovaného zboží

YASHICA s.r.o., centrála Třebíč
Žďárského 186
674 01 Třebíč 

Pro reklamaci může kupující využít reklamační formulář, pomocí kterého identifikuje druh reklamace, svoji osobu a reklamované zboží.

V opačném případě kupující využije doprovodný list zaslaný prostřednictvím poštovních služeb, který bude obsahovat všechny náležitosti jako je druh reklamace, identifikace kupujícího a reklamované zboží.

Postup při vrácení zboží

V souladu s platnými zákonnými normami má zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se pro odstoupení rozhodnete, je nutné dodržet tyto základní podmínky:

  1. Zboží k nám musí být odesláno nejpozději 14. den po odeslání odstoupení od kupní smlouvy.
  2. Zboží musí být kompletní, nepoužité, neporušené, nejlépe s původními visačkami a v originálním obalu. Zboží musí být schopné dalšího prodeje.
  3. Zásilka mířící zpět k nám by měla obsahovat originál nebo kopii faktury nebo účtenky a minimálně v elektronické podobě vyplněný a odeslaný reklamační formulář s požadavkem na vrácení peněz. Taktéž lze akceptovat informační dopis zaslaný prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, který musí obsahovat potřebné náležitosti k identifikaci kupujícího a produktu, jehož se vrácení týká.
  4. Pokud byl součástí objednávky i dárek zdarma, musí zákazník též vrátit i dárek zdarma. Vrácený dárek musí taktéž splňovat bod 2. těchto pravidel.
  5. Balíček nesmí být zaslán na dobírku. V takovém případě nebude převzat.
  6. Náklady spojené se zasláním zboží zpět hradí v plné výši kupující spotřebitel.

Ve vlastním zájmu doporučujeme balíček na adresu obchodu poslat doporučeně, s pojištěním na hodnotu zboží. V případě ztráty či znehodnocení ho pak budete moci s podacím číslem zásilky u dopravce vyreklamovat.

Po přezkoumání neporušenosti a korektnosti zboží bude uskutečněno vrácení peněz.
Částka bude vrácena Vámi uvedeným způsobem:

  1. bezhotovostním převodem na účet
  2. v hotovosti na naší centrále

Zaplacená částka bude vrácená v zákonné 14-ti denní lhůtě, ne však dříve, než kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci Váš požadavek na vrácení peněz akceptovat.